Prijs € 385.000,-
Kamerlingh Onnesstraat 27H, Alkmaar
Perceel: 90 m2
Bestemming: kantoorruimte

Alkmaar – Kamerlingh Onnesstraat 27H

Dit is een Sterck object.

Te Koop en Te Huur

Vraagprijs: € 385.000,00 KK excl. BTW
Huurprijs: € 95,- per m² per jaar, excl. BTW.

Op het industrietrrein “Oudorp” gelegen aan de Oost-ring rond Alkmaar ligt dit representatieve, hoogwaardige en energiezuinige kantoorgebouw “Building 27”. Er is circa 100 m² BVO zelfstandige kantoorruimte beschikbaar verdeeld op de 1e verdieping. De begane grond en de 2e etage zijn thans verhuurd. Zowel koop als huur is bespreekbaar.

Opleveringsniveau
In de huidige staat, volledig gestoffeerd en voorzien van kabelgoten met bekabeling, systeemplafond, pantry en (deels) zonwering.

Installaties
Vloerverwarming en top-koeling (per vertrek te regelen), alarm, ontruimings-installatie en intercom.

Inhoudsbeschrijving
Entree, nette gang, trapopgang, meterkast, kantoorruimte en opslagruimte met overheaddeur. De bovenliggende verdiepingen zijn allebei voorzien van een pantry en sanitair. Op de 2e etage is tevens een ruim dakterras van 90 m2 aanwezig.

Parkeren
Totaal 6 parkeerplaatsen staan ter beschikking.

Servicekosten
€ 12,50 per m² per jaar, exclusief BTW, ten behoeve van:
– verwarming, onderhoud en periodieke controle van warmtepomp-installatie;
– schoonmaakkosten van de buitenbeglazing;
– rioolrecht, milieuheffing;
– assurantiepremie buitenbeglazing;
– onderhoud terreinverharding, groenvoorziening

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan is het perceel bestemd voor kantoorruimte en bedrijfsruimte in algemene zin. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar.

Bereikbaarheid
Het object is gelegen op het industrieterrein Oudorp en is prima te bereiken via de Ring Alkmaar. De oprit naar de autosnelweg A9 bereikt u binnen enkele minuten. Het bedrijventerrein is goed per openbaarvervoer (bus) bereikbaar.

Model overeenkomst
Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld.

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting, te vermeerderen met servicekosten en BTW.

Huurtermijn
Uitgangspunt is 5 jaren met 5 verlengingsjaren.

Aanvaarding
In overleg.

BTW
De huurprijs is gebaseerd op het feit dat de huurder het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of minimaal een in de Wet op de Omzetbelasting 1968 genoemd percentage recht op aftrek van de omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Indien huurder niet voor BTW-belaste huur kan opteren zal de schade die verhuurder hierdoor leidt worden gecompenseerd middels een opslag op de huurprijs.

Indexering
Jaarlijks op basis van het indexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens (2015 = 100).

Huurprijsbetaling
In maandtermijnen bij vooruitbetaling te voldoen.

Energielabel
Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar.

Voorbehoud
Goedkeuring en gunning eigenaar.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en houdt enkel in een uitnodiging tot het doen van een bieding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.