Prijs € 269.000,-
Otterkoog 26, Alkmaar
Perceel: 308 m2
Bestemming: bedrijfsruimte

Alkmaar – Otterkoog 26

Te Huur Of te Koop Otterkoog 26A en 26 D, Alkmaar

Multifunctionele dubbele bedrijfsunit, met een oppervlakte van ca. 500 m² verdeeld over drie verdiepingen.
De unit maakt onderdeel uit van een bedrijfsverzamelgebouw.

Aanvaarding in overleg

Ligging:
Het object is gelegen op het dynamische bedrijventerrein de Beverkoog, met een ontsluiting op de randweg van Alkmaar.

Huurprijs
€ 24.000,- per jaar exclusief btw.

Huurcontract
Op basis van ROZ contract en de daarbij behorende algemene bepalingen.

Indexering
Jaarlijkse verhoging, voor het eerst op huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, gepubliceerd door het centraal bureau voor de statistiek (CBS).

Huurtermijn
5 jaar met aansluitende perioden van 5 jaar.

Zekerheidstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur en BTW.

Oplevering
Oplevering in de huidige staat, zodra de eerste huurbetaling is verricht alsmede de bankgarantie of waarborgsom is ontvangen en partijen in het bezit zijn van de door huurder en verhuurder getekende huurovereenkomst.

Overname
Geen.

Servicekosten
Niet van toepassing.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op nutsvoorzieningen. De kosten voor het gebruik alsmede de (eventuele) aansluitkosten zijn voor rekening van huurder.

Voorbehoud
Deze huuraanbieding wordt u gedaan onder het nadrukkelijke voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.